Уважаемые жители города!

Поздравляем вас со священным праздником Курбан Айт

Құрметті қала тұрғындары!

СіздердіқасиеттіҚұрбанайтмерекесіменқұттықтаймын!

Құрбан айт – ғасырлар бойы ел болыптойланатын ұлы дәстүрлі мереке. Ежелгі қазақ жерінде бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатқан ұлттар арасында туыстық байланысын нығайтудың, жылы, достық қарым-қатынастың белгісіне айналған мереке.

Бұл күні үлкендерге көңіл бөліп, айналасындағыларды қуантып, көмекке мұқтаж адамдарға көмек көрсету үлкен игі іс болып табылады.

Сіздердің өмірлеріңізде ең күшті – отбасы, ең жарық – ой, ең шынайы – махаббат болуын тілейміз.

Адал болыңыздар, жақындарыңызға жанашырлық сақтап,әрдайым сенім мен үмітке ие болыңыздар!

Лисаков қаласының әкімі А. ИСМАҒҰЛОВ

Лисаков қалалық мәслихатының хатшысы С. ШАЛДЫБАЕВА

 

Уважаемые жители города!

Поздравляем вас со священным праздником Курбан Айт, который мы отмечаем всем народом. Праздник, который стал символом укрепления родственных уз, теплых, дружеских отношений среди национальностей, проживающих в мире и согласии на древней казахской земле.
В этот день важно помнить о великодушии, поэтому следует оказывать внимание старшим и радовать окружающих, помощь нуждающимся людям является большим благим делом
Желаем, чтобы в вашей жизни было самое сильное – семья, самое светлое – помыслы, и самое настоящее – любовь.
Будьте искренни, берегите родных и всегда имейте веру и надежду!
Аким города Лисаковска А. ИСМАГУЛОВ
Секретарь Лисаковскогогородскогомаслихата С. ШАЛДЫБАЕВА